Serveis

MT aplica els principis de la Intel·ligència Emocional, la Programació Neurolingüística i la Ludoformació com eines i recursos amb els que desenvolupar les capacitats dels assistents amb un ampli ventall d’aplicacions personals i professionals.

Vendes, Direcció i gestió comercial, Coaching, Atenció al públic, Creixement personal, Millora de l’autoestima i l’autoconfiança, Lideratge, Negociació i consens, Coordinació interdepartamental, Comportament, conducta i rol, Gestió de les emocions, Habilitats Socials i Sociòlaborals, Formació de formadors… Són algunes de les nostres propostes.

Amb aquesta base, els assistents a les sessions, més enllà de les normes operatives establertes per les pròpies organitzacions o empreses, aporten des de la participació i la iniciativa, l'adequada actitud creativa que dóna valor afegit diferencial a la seves vivències personals i tasques professionals. Entenent i assumint per fer-ho, els diferents rols que s’estableixen en les seves relacions socials i laborals, en funció a les diverses tipologies personals, més enllà de les rutines i de les àrees còmodes habituals.
MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com