Contacte

Per contactar amb nosaltres pots utilitzar qualsevol d'aquests mètodes:


- Telèfon Carles Martí - Co-Director: 639 61 79 41
- Correu: info@mtartesaniaenformacio.com

 
MT Artesania en Formació - Quan la formació és teòrica només aporta coneixement i tan sols ens capacita per aplicar-ne una petita part, en canvi si és personalitzada, pràctica i genera experiència, s'aprofita totalment.
© MT Artesania en Formació - www.mtartesaniaenformacio.com